Fun fact – ostatnie 30 lat to…

Fun fact – ostatnie 30 lat to okres najszybszego doganiania Zachodu przez Polskę ever. Relacja wielkości polskiej gospodarki do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji, przestrzeni wieków: #uniaeuropejska #ekonomia #statystyka #historia

Ks. Jacek Gniadek SVD, polski misjonarz werbista, doktor teologii moralnej:,,Rozdawanie cudzej własności nie jest dobroczynnością."#CytatyNS #TaŚroda Publiée par Niskie Składki sur Mercredi 6 mai 2020 Ks. Jacek Gniadek, polski misjonarz werbista, doktor teologii moralnej: Rozdawanie cudzej własności nie jest dobroczynnością. #cytatyns #tasroda #niskieskladki #gospodarka #ekonomia #wolnyrynek #wybory #bekazpis #korwin