Ekonomiczny analfabetyzm…

Ekonomiczny analfabetyzm licealnej historii Bryan Caplan W 11. klasie [16-17 lat] zapisałem się na przedmiot „historia USA” na poziomie rozszerzonym. Jednak po rozpoczęciu studiów ekonomicznych oburzyłem się poziomem ekonomicznego analfabetyzmu obecnego w moich podręcznikach do historii. Mainstreamowi historycy prawie w ogóle nie wspominali o bezprecedensowym cudzie trwałego wzrostu gospodarczego. Zamiast tego, skupiali się na podziale […]