Coś pękło! 55% Polaków przeciwko dalszemu rozdawnictwu. Mówią nie dla 600+!

Aż 55 proc. ankietowanych Polaków uznało, zaś za jest jedynie 30,5 proc. Polaków. Czyżby moment, w którym powinna powstać neoliberalna opcja polityczna skupiająca się na odpodatkowaniu pracy przy jednoczesnym cięciu wydatków państwa?