Czy kanadyjski Miedzi Copper Lumina odbierze KGHM złoża warte 1 bilion PLN

Jutro, 12 lutego 2020 jeżeli na to pozwolimy, to przepchną ustawę, która spowoduje przyznanie koncesji wydobywczych na zasoby warte setki miliardów.
Posłowie i frakcje głosujący wbrew interesowi Polskiemu będą musiały wytłumaczyć się z tego przed swoimi wyborcami.