Francuzi proszeni o jedzenie większych ilości sera w ramach „patriotyzmu”

Jak przyjdzie co do czego to zastanawia nas, co będziemy musieli jeść w Polsce ( ͡° ͜ʖ ͡°)