Łukaszenka wydał rozkaz. MON „przygotowuje obronę” Grodna

Obwód grodzieński graniczy od zachodu z Polską, a od północy z Litwą.