PKB na mieszkańca w…

PKB na mieszkańca w przeliczeniu na Big Maki.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #ciekawostki #bigmac #rafalinski