Struktura płac w jednostkach…

Struktura płac w jednostkach zatrudniających powyżej 9 osób od 2006 r.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski