W zeszłym roku najszybciej rozwijało się Podkarpacie, najwolniej lubelskie

W 2018 roku we wszystkich regionach odnotowano wzrost PKB w porównaniu z 2017 rokiem, ale były duże różnice w tempie wzrostu między poszczególnymi regionami – wynika z najnowszych danych GUS.