Zatem cena ropy spadła, jak…

Zatem cena ropy spadła, jak zatem przedstawia się przedstawia się perspektywa gospodarcza Rosji? – Nieciekawie

Obecny budżet zakłada, że w 2020 roku prognozowana cena ropy Urals będzie oscylowała w okolicach 57 dolarów za baryłkę. Co prawda graniczna cena reguły budżetowej wyznacza 42,4 dolary, jednak nie jest to cena równoważenia budżetu!
Do innych założeń budżetowych należy; utrzymanie kursu dolar-rubel na poziomie 1-65,7 (obecnie wynosi już 74,3), utrzymanie inflacji na poziomie 3% a także wzrost gospodarczy, który w tym roku miałby wynieść 1,7% PKB.

Jak mimo stagnacji zamierzano osiągnąć wzrost gospodarczy?

Rząd Rosji planował stopniowo zmniejszać swoją nadwyżkę budżetową i równocześnie podnosić wydatki rządowe w tym głównie o charakterze socjalnym, aby pobudzić pobyt u najbiedniejszych warstw społeczeństwa. Drugim czynnikiem wzrostu miało być wdrożenie tzw. projektów krajowych, czyli pakietu inwestycji o łącznej wartości 400 mld dolarów – uzyskanych w ostatnich latach dzięki zgromadzonej nadwyżce budżetowej i dość wysokiej cenie ropy.

Większość analityków była jednak sceptyczna w sukces tego projektu i to jeszcze przed spadkiem cen ropy. Uważając, że większość jego celów nie jest możliwa do osiągnięcia w planowanym 2024 roku. Twierdząc, że wydanych zostanie około 122 miliardów dolarów.

Sęk w tym, że urzędnicy nie podejmują najlepszych decyzji inwestycyjnych i już widać, że efekty są dalekie od oczekiwań.

Wskazuje się, że wiele wcześniej planowanych zamierzeń inwestycyjnych zostało dodanych do planu, aby miał bardziej imponującą wielkość. Nie zawsze też wiadomo jak niektóre inwestycje miałyby wesprzeć gospodarkę – np. w planie założono np. budowę 180 pomników wojennych

Inne bardzo kosztowne projekty porzucono. W tym między innymi most kolejowy łączący Sachalin z kontynentem za 5 mld dol., po tym jak się zorientowano jak niewiele pociągów z niego skorzysta. Podobnie zrezygnowano z szybkiej kolei łączącej Moskwę z Kazaniem na rzecz modernizacji połączenia z Petersburgiem.

Do tego dochodzi rosyjski bardak.

Podsumowując ostatni rok (2019) nowy premier Rosji Michaił Mishustin zauważył, że ponad 1 bilion rubli nie został nawet wydanych i jeśli trend się trudno będzie zrealizować program projektów krajowych.

Natomiast Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że niemal wszystko nie poszło zgodnie z planem. Wskazując na chaos w przepisach na szczeblu federalnym oraz regionalnym, a także brak koordynacji poszczególnych ministerstw i agencji rządowych we wdrażaniu programu. Spośród 1263 wskaźników programów i podprogramów trzy kwartały (74%, 935) nie są wymienione w planach władzy wykonawczej.

Komentarz:

Moim zdaniem wszystko teraz zależy od tego jak długo cena ropy będzie spadać. Rosja mniej więcej kontroluje swoją inflację m.in. dzięki nadwyżce handlowej, którą wystarcza nawet aby pokryć masową ucieczkę kapitału z kraju. Jeśli jednak świat jest na progu globalnej recesji to dla Rosjan szykują się naprawdę ciężkie lata.

Źródła:
https://www.themoscowtimes.com/2019/11/20/russia-fail-meet-economic-targets-2024-a68244
https://www.interfax.ru/russia/696097
https://news.mail.ru/economics/40476485/?frommail=1
https://www.themoscowtimes.com/2019/05/24/one-year-in-putins-grand-economic-plan-is-tainted-with-manure-a65723

#rosja #rosjawstajezkolan #ekonomia